تیر
۳۱
۱۳۹۳

برنامه تدریس ام در تابستان ۹۳

زبان شناسی۲

(کاربرد مباحث زبان شناسی در فهم متون دینی)

شنبه ها و چهارشنبه ها – ساعت ۹ الی ۱۲/۵

مدرسه علمیه عالی نواب مشهد

شروع کلاس ها: ۱۴ تیر ۹۳

درباره نویسنده: علی رضا آزاد

فرستادن دیدگاه