جستجوی آرشیو "شخصیت ها"
تیر
۳۱
۱۳۹۳

اللهم اغفر لپاپ فرانسیس

جهت اینکه مجلس خالی از ریا نباشه عرض کنم که گاهی دلم هوای نماز شب می کنه. اون وقت با لیست مؤمنانی که در قنوت نماز وتر از اون ها یادی کرده و براشون دعا و استغفار می کنم، عجیب حال می کنم. این لیست به نوعی نشون دهنده دگردیسی های فکریم در طول این سال ها ست: اللهم اغفر لعلی بن ابی طالب اللهم اغفر لسلمان اللهم اغفر لأویس القرنی … اللهم اغفر للسید […]

تیر
۳۱
۱۳۹۳

اسپینوزا

اسپینوزا

«از آنجا که نمی ‌دانم مرزهای آزادی فلسفیی که منجر به براندازی دین نشود، کجاست لذا نمی‌ توانم از فرصت به دست آمده استفاده کنم.» اسپینوزا این سخن را در پاسخ به دعوت برای استادی فلسفه دانشگاه هایدلبرگ نوشت. آنها از او خواسته بودند بر این کرسی تکیه زند، به شرط آنکه از آزادی پژوهش های فلسفی برای براندازی دین و اعتقادات عمومی سوء استفاده نکند… وی که تمام میراث خانوادگی اش را به خواهرش […]